Rozhovor s lídrem kandidátky OMMO v Jirkově panem Jiřím Banovským pro volební číslo INFO OMMO

07.09.2018

Pan Jiří Banovský je lídrem kandidátky OMMO v Jirkově. Působí také jako člen OMMO.
Povídali jsme si na téma blížících se komunálních voleb a o programových záměrech, s nimiž chtějí oslovit občany.

1. Kandidujete za politické hnutí Občané městu, město občanům (OMMO) a ještě donedávna jste "hájil ANO", mohou to občané Jirkova vnímat jako problém? 

Někteří jistě ano. Ale myslím si, že jsem nikomu z hnutí ANO v Jirkově nezpůsobil nic, zač bych se měl stydět. Byl jsem zvolen zastupitelem a i po "politickém rozchodu" s hnutím ANO jsem dál zastupoval zájmy občanů Jirkova. O důvodech svého odchodu z hnutí ANO jsme již hovořili1. Především mi vadil poměrně omezený prostor pro vlastní aktivity a fungování, špatná komunikace, ztráta důvěry, v mém případě nakonec vedoucí k rozhodnutí odejít z hnutí ANO. Byl jsem po volbách v r. 2014 dosti rozladěn z toho, že záhy po nich zafungoval jakýsi syndrom "zvolené subjekty do zastupitelstva proti ANO", což po čase vyústilo ve vnitřní pnutí uvnitř ANO a do popředí se dostaly personální záležitosti. Stále více mi za uvedené situace vadila přemíra osobních ambicí některých jednotlivců v hnutí ANO. Rozešel jsem se s politickým subjektem zastoupeným v Jirkově, nikoliv s jeho občany. 


2. Co Vás zaujalo právě na hnutí OMMO, že jste se rozžehnal s vládnoucím politickým subjektem premiéra Babiše? 

Především jsem se nevyslyšel nabídky, které jsem po odchodu z hnutí ANO bezprostředně dostal. Prostě jsem tomu všemu dal čas... Nakonec jsem zvážil perspektivy o tom, zda v komunální politice skončit nebo pokračovat. V mezidobí jsem hledal na internetu, zda je někde blízko Jirkova nějaký subjekt, který by více odpovídal mým představám. Hledal jsem prostě "něco" nového. Politické hnutí Občané městu, město občanům (OMMO) jsem si doslova "vygugloval". A protože jde v poměru se zdejšími subjekty o mnohem menší hnutí, přesto ne neznámé, jak jsem se později přesvědčil, po nějaké době jsem tento subjekt oslovil. Dali jsme si čas. Ten běžel a v podstatě až po roce si řekli "ano"... (smích).

3. Co podle Vás dokáže programově oslovit občany Jirkova? 

Možná se ujalo, že "lidi volební programy nečtou". Já ale ze zkušenosti vím, že hodně záleží na nabídce, resp. nejen co, ale i jak se nabízí - jak ji občanům podáte. Od toho chci se svými kolegy odvinout volební kampaň a zaměřit její obsah. A protože bychom si rádi ponechali "nějaké to překvapení" na samotný průběh kampaně, řeknu jen, že určitě chceme občanům Jirkova nabídnout to, čím jejich život ve městě o něco zlepšíme, zjednodušíme a vyjdeme jim vstříc, např. v sociální oblasti (doprava, nakládání s odpady, služby směrem k seniorům apod.).
Neuslyšíte ode mě, že OMMO v Jirkově začne na "zelené louce" a bude vše jen kritizovat. Je proto třeba se vydat cestou, která občanům nabídne to nové, nikoliv neznámé, přesto potřebné, co dosud bylo z různých důvodů přehlíženo a možná ignorováno.
/zpracováno: hs/


Poznámka redakce: K rozchodu pana Banovského s hnutím ANO lze jen dodat, že tak jako jindy a jinde, se ani v jeho případě neobešel bez tzv. dohry. ANO bude sotva odlišné svým jednáním od těch, které tak rádo kritizuje. Jde totiž o to, že řada jeho stávajících členů přešla pozvolna právě z jiných subjektů, ODS např. nevyjímaje. Pan Banovský byl velmi záhy "vytěsněn" z pozice v kontrolním výboru. Ani v osobní rovině nebyl brán v potaz fakt, že jeho výhrady k fungování organizace ANO v Jirkově mají opodstatnění, jímž se právě dotčení "bývalí kolegové" odmítají zabývat. Jak ale pan Banovský poznamenává: každá zkušenost je dobrá, i ta špatná.